fbpx

เงินเฟ้อเงินฝืดสำคัญกับเราอย่างไร?

เงินเฟ้อเงินฝืด

เงินเฟ้อเงินฝืด

ผมเชื่อว่าหลายคน ๆ คงจะเคยได้ยินเรื่องของเงินเฟ้อเงินฝืดตามข่าวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ หรือ Social Media ต่าง ๆ เช่น เงินเฟ้อ 3% 2.5% แล้วเจ้าเงินเฟ้อเงินฝืดมันคืออะไรกันแน่ มันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง บทความนี้เราจะหาคำตอบกันครับว่า มันคืออะไร ส่งผลกระทบอะไรต่อเราบ้าง

เงินเฟ้อคืออะไร

เรามาเริ่มที่เงินเฟ้อกันก่อน ภาวะเงินเฟ้อ คือภาวะที่ราคาสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสังเกตได้ง่าย ๆ จากการที่เมื่อก่อนเราอาจจะเคยซื้อข้าวจาน 10 15 บาท แต่ปัจจุบันจานละ 30 40 บาท หรือถ้าพูดตามทฤษฎีก่อนคือเงินมีมูลค่าลดลง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อก่อนเราซื้อข้าว 1 จานต้องเอาแบงค์ 20 หนึ่งใบไปแลก แต่ปัจจุบันถ้าเราต้องการซื้อข้าวเราต้องเอาแบงค์ 20 สองใบไปแลก

เงินเฟ้อเกิดขึ้นได้อย่างไร

  1. ประชาชนมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการนั้นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย จนทำให้กำลังการผลิตหรือสินค้าไม่เพียงพอส่งผลให้ผู้ค้าต่าง ๆ ขึ้นราคาสินค้าหรือบริการของตนเอง (Demand-Pull Inflation)
  2. ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส่งผลให้สินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับราคาขึ้น (Cost-Pull Inflation)

เงินเฟ้อส่งผลกระทบกับเราอย่างไร

  1. ทำให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น สามารถซื้อสินค้าและบริการได้น้อยลง
  2. อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงลดลง เช่น คุณลงทุนมีผลตอบแทนอยู่ที่ 10% ต่อปี เงินเฟ้ออยู่ที่ 3% ต่อปี แสดงว่าดอกเบี้ยที่แท้จริงที่คุณจะได้รับคือ 7% ต่อปี แต่ถ้าเงินเฟ้อมีอัตราสูงเพิ่มขึ้นเป็น 5% ต่อปี ดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือ 5% ต่อปี

ประโยชน์ของเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตามถึงแม้เงินเฟ้ออาจจะทำให้ของมีราคาเพิ่มมาขึ้นแต่ก็ยังมีประโยชน์อยู่ เงินเฟ้อเพียงเล็กน้อยจะทำให้รู้สึกว่าเศรษฐกิจกำลังโตเติบขึ้น ขายสินค้าได้กำไรเพิ่มมากขึ้น คนรู้สึกมีเงินมากขึ้น ในทางทฤษฎีเงินเฟ้อที่เหมาะสมอยู่ที่ 3% แต่จำเป็นไม่ยึดตามเสมอไปนะครับ ถ้าจะมีบวกลบตามแต่ละประเทศและสภาพเศรษกิฐปัจจุบัน

เงินฝืดคืออะไร

เรามาดูเจ้าเงินฝืดกันบ้าง ภาวะเงินฝืด คือ ภาวะการลดลงของระดับราคาสินค้าและบริการอย่างกว้างขวางต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน การลดราคาลงของสินค้าบางชนิดเรายังไม่ถือเป็น ภาวะเงินฝืด การที่จะเกิดภาวะเงินฝืดได้นั้นเศรษฐกิจจะถดถอยแบบต่อเนื่องจนประชาชนเชื่อว่าสินค้าและบริการจะปรับลงอย่างต่อเนื่องจึงเลื่อนการซื้อหรือลงทุนออกไป

เงินฝืดเกิดขึ้นได้อย่างไร

เงินฝืดนั้นเกิดขึ้นได้ยากมาก เงินฝืดนั้นมักจะเกิดจากการที่โตเร็วจนเกินไปหรือราคาสินค้าหรือบริการสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงของมัน ทำให้คนที่ซื้อหรือลงทุนในสินค้านั้นไม่มีมีเงินมาจับจ่ายใช้สอยส่งผลให้เกิดเงินฝืดหรือที่เราเรียกว่า ฟองสบู่แตก ยกตัวอย่างเช่น อสังหาริมทรัพย์ในอเมริกาตอนปี 2008 เกิดจากคนซื้อบ้านเพื่อเก็งกำไรมากจนเกินไปและแบงค์มีการปล่อยกู้ให้กับคนซื้อบ้านง่ายจนเกินไปหรือเกินกำลังของคนที่กู้ ทำให้ราคาบ้านมีราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ และคนก็เป็นหนี้เพิ่มมาขึ้นเรื่อย ๆ จนทำให้ไม่มีเงินไปใช้จ่ายทำให้เศรษฐกิจถดถอยราคาสินค้าต่าง ๆ จึงลดลงโดยเฉพาะราคาบ้าน

เงินฝืดส่งผลกระทบกับเราอย่างไร

ถ้าดูเพียงผิวเผินอาจจะเป็นเรื่องดีที่ราคาสินค้าลดลง แต่จะมีข้อเสียที่ตามมาอีกมากมาย ธุรกิจจะขายสินค้าไม่ได้จนทำให้ราคาลดลงเมื่อราคาลดลงกำไรก็ลดลงตาม ธุรกิจที่อยู่ไม่ได้ก็ต้องปิดตัวลง หรือไม่ก็ปรับโครงสร้างไล่พนักงานออก โดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กที่มีเงินทุนน้อยก็ต้องปิดตัวตามกันไป ส่งผลให้ไม่มีการจ้างงาน ดังนั้นผมเชื่อว่าคงไม่มีใครอยากให้เกิดเงินฝืดแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *